top of page

Privat Politik

Er du patient på Abenth Fysiote klinikker, vil den pågældende klinik være dataansvarlig for dine personoplysninger. Det betyder, at klinikken indsamler oplysninger om dig i forbindelse med dine behandlinger på klinikken, og klinikken sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Når du besøger abenthfysioterapi.dk eller fx søger job hos os, er tandlægen.dk dataansvarlig for dine personoplysninger. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler oplysninger direkte fra dig og fra offentligt tilgængelige registre.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: casper@abenthfysioterapi.dk eller +45 2830 2885.

Nedenfor beskriver vi, hvilke personoplysninger vi kan behandle om dig i forskellige situationer, og hvordan vi behandler disse oplysninger.

Når vi indsamler personlige oplysninger om dig som patient
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

Når du er patient hos tandlægen.dk og behandles på en af vores klinikker, indhenter vi en række oplysninger om dig.
I forbindelse med behandlinger behandles typisk følgende typer af oplysninger:

  • CPR-nummer

  • Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail


Formålet med vores indsamling og behandling af dine oplysninger er, at klinikken kan udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patientjournal. Vi anvender også dine personlige oplysninger til administration, herunder blandt andet til indkaldelser, påmindelser og servicemeddelelser, til indberetning af oplysninger til Sygeforsikringen ”danmark”, til sygesikringen og eventuelt til forsikringsselskaber, til behandling af fakturaer, indhentning af betaling for vores sundhedsydelser samt løbende udvikling og kvalitetssikring af din behandling, fx ved udsendelse af tilfredshedsundersøgelser.

Behandlingen af dit CPR-nummer er baseret på reglerne i Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, a) jf. reglerne i Sundhedsloven.

Når du besøger og/eller er aktiv på vores hjemmeside
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

På vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række informationer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

  • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon

  • Din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser)

  • I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne på hjemmesiden, behandles desuden: Navn, telefonnummer og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.
     

Oplysningerne indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold af hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at optimere hjemmesidens indhold, services m.v.

Når du er leverandør, samarbejdspartner el.lign.
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

Når du er leverandør eller samarbejdspartner til abenthfysioterapi.dk, indsamler vi dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at kommunikere med dig/jer og for at kunne afregne overfor dig/jer.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at kunne kommunikere samt administrere personoplysninger på kontaktpersoner hos såvel leverandører som samarbejdspartnere.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift m.v.

Data holdes ajour
Da vores service og administration er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring
Oplysninger om patienter opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Som hovedregel slettes journaler 10 år efter sidste notat. Personoplysninger i bogføringsmateriale slettes efter 5 år. Øvrige personoplysninger slettes, når formålet med indsamlingen af oplysningerne ikke længere er til stede.

Videregivelse af oplysninger
Foruden ovennævnte behandling af personoplysninger så benytter vi en række tredjeparter til fx opbevaring (hosting) og behandling af data (databehandlere). Disse tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. De tredjeparter som vi videregiver oplysninger til er: Journalleverandører, sms-leverandører, Sygeforsikringen ”danmark”, Sygeforsikringen og eventuelt forsikringsselskaber, hvis dette er aftalt med dig.

Derudover videregiver klinikken i nogle tilfælde personoplysninger om patienter til kommunen til brug for statistiske formål.

Data om din brug af vores hjemmeside, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se, hvilke tredjeparter der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder o.lign. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har i nogle tilfælde, herunder ved behandling af personoplysninger efter interesseafvejningsreglen, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Kontakt os via kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at gøre brug af denne rettighed.

Du har i nogle tilfælde mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver din journal til en anden tandlæge, er vi forpligtet til at bede om dit samtykke.

Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Cookies
Brug af cookies

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies, og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies: Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:
CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:
Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.


Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 22.09.2021

bottom of page